Urząd Gminy Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

Telefon: (018) 445-70-67,68  
Faks: (018)445-70-10

Godziny pracy
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
 

e-mail Urząd: gmina@nawojowa.pl
e-mail Wójt: wojt@nawojowa.pl

 

Kierownictwo Urzędu Gminy Nawojowa

Funkcja Imię i nazwisko Numer telefonu Adres poczty elektronicznej
Wójt Gminy dr inż. Stanislaw Kiełbasa 18 445 70 67 wojt@nawojowa.pl
Sekretarz Gminy mgr Janusz Cabak 18 449 27 51 sekretarz@nawojowa.pl
Skarbnik Gminy mgr Elżbieta Szczepaniak 18 449 27 58 skarbnik@nawojowa.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mgr Danuta Cycoń - Dobosz 18 449 27 63 usc@nawojowa.pl

 

Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

Referaty:

 

ORGANIZACYJNY
Funkcja Imię i nazwisko Numer telefonu Adres poczty elektronicznej
Kierownik referatu Janusz Cabak 18 449 27 51 sekretarz@nawojowa.pl
Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych Agnieszka Sołtys 18 449 27 56 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. akcyzy i VAT Marzena Tokarz 18 445 70 60 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. obywatelskich Anna Mirek 18 449 27 62 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i ewidencji działalności gospodarczej Włodzimierz Wieczorek 18 449 27 69 gmina@nawojowa.pl
Informatyk Tadeusz Krawczyk 18 449 27 64 gmina@nawojowa.pl

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Kierownik Referatu mgr Elżbieta Szczepaniak 18 449 27 54 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. obsługi finansowej księgowości budżetowej w zakresie wydatków Agnieszka Pasternak 18 449 27 61 gmina@nawojowa.pl
Stanowisku ds. obsługi finansowej księgowości budżetowej w zakresie dochodów Beata Muzyk 18 449 27 59 gmina@nawojowa.pl
Stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Bernadetta Bochenek 18 449 27 61 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. płac, księgowości podatkowej i egzekucji podatkowej Łucja Kucharska 18 449 27 60 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko w zakresie prowadzenia kasy Grażyna Serafin 18 449 27 65 gmina@nawojowa.pl
REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik referatu Elżbieta Nowicka 18 449 27 54 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa Marcin Wiktor 18 449 27 68 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko gospodarki odpadami Mariusz Lelito 18 449 27 68 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. dróg i rozwoju lokalnego Ronald Ciborowski 18 449 27 55 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami i gospodarki lokalowej Ewelina Batko 18 449 27 54 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. zamówień publicznych i drogownictwa w zakresie zamówień
publicznych
Wojciech Kowalik 18 449 27 55 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko Inspektor ds. Zagospodarowania przestrzennego Anna Polańska 18 449 27 53 gmina@nawojowa.pl

Podinspektor - Ekodoradca

Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej

Kierownik SPZOZ:

Ewa Kurzeja

18 445 70 13

602 424 462

 

Skład Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
MIREK Józef
Wiceprzewodniczący:
HERBUT Adam Paweł
PIÓRO Marian Przemysław

Radni Rady Gminy Nawojowa

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

 

e-mail

1.

Józef Michalik

533 325 490

jmichalikr@gmail.com

2.

Józef Mirek

533 325 480

jmirekr@gmail.com

3.

 

Marian Pióro

533 325 487

mpiorozpr@gmail.com

4.

Krzysztof Kozera

533 325 489

kkozerar@gmail.com

5.

Marian Haza

533 325 491

mhazaradny@gmail.com

6.

Ryszard Nosal

 

533 325 492

rnosalradny@gmail.com

7.

Irena Nowakowska

533 325 493

inowakowskar@gmail.com

8.

Adam Herbut

533 325 488

aherbutr@gmail.com

9.

Tadeusz Lelito

533 385 488

tlelitor@gmail.com

10.

Antoni Zarotyński

533 325 486

azarotynskiradny@gmail.com

11.

Jan Serafin

533 325 487

jserafinr@gmail.com

12.

Urszula Horowska

533 325 484

uhorowskar@gmail.com

13.

Stanisław  Chebda

533 325 496

schebdar@gmail.com

14.

Danuta Lelito

533 325 483

dlelitoradna@gmail.com

15.

Tadeusz Kucharski

533 325 482

tkucharskiradny@gmail.com

Obsługa Rady Gminy: Danuta Cycoń – Dobosz; tel. 18 449-27-63

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Przewodnicząca Komisji: Danuta Lelito
Wiceprzewodniczący Komisji: Jan Serafin
Skład komisji:
Tadeusz Lelito
Józef Mirek
Marian Pióro

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przewodniczący komisji: Marian Haza
Wiceprzewodniczący Komisji: Tadeusz Kucharski
Skład komisji:
Adam Herbut
Krzysztof Kozera
Józef Michalik

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Przewodniczący komisji: Ryszard Nosal
Wiceprzewodniczący Komisji: Stanisław Chebda
Skład komisji:
Urszula Horowska
Irena Nowakowska
Antoni Zarotyński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący komisji: Urszula Horowska
Skład komisji:
Stanisław Chebda
Tadeusz Kucharski
Ryszard Nosal
Irena Nowakowska

KOMISJA Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący komisji: Józef Michalik
Wiceprzewodniczący Komisji: Jan Serafin
Skład komisji:
Marian Haza
Danuta Lelito
Tadeusz Lelito

SOŁTYSI

Sołectwo

Imię i Nazwisko

Telefon

e-mail

Żeleźnikowa Wielka

Tadeusz Majewski

791 555 790

soltysmajewskizw@gmail.com

Żeleźnikowa Mała

Stanisław Bogdański

791 444 951

soltysbogdanskizm@gmail.com

Nawojowa II

Jan Lechowicz

792 270 870

lechowicz.jan@gmail.com

Nawojowa I

Mieczysław Gniewek

791 444 655

mieczyslawgniewek@gmail.com

Złotne

Eugeniusz Złocki

791 444 603

soltyszlockiz@gmail.com

Homrzyska

Mariusz Tabak

791 444 591

soltystabakh@gmail.com

Bącza-Kunina

Dominik Baran

791 444 638

soltysdominikbk@gmail.com

Popardowa

Wincenty Marszałek

791 444 162

soltysmarszalekp@gmail.com

Frycowa

Dariusz Jasiński

791 444 891

soltysjasinskif@gmail.com