1. Zarządzenie Nr 0050.86.2021 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Nawojowa I
  2. Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Nawojowa II
  3. Zarządzenie Nr 0050.88.2021 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie: ustalenia wzorów druków wyborczych stosowanych w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Gminie Nawojowa
  4. Zarządzenie Nr 0050.89.2021 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Nawojowa: Nawojowa I i Nawojowa II wyznaczonych na dzień 12 września 2021 r.