Plan zamówień publicznych planowanych w 2017 roku
Kategoria: Wiadomości przetargowe dodatkowe
Na podstawie art. 13a 1 i 2 Wójt Gminy Nawojowa publikuje plan zamówień publicznych po uchwaleniu budżetu na 2017 rok o planowanych zadaniach dla których Gmina Nawojowa będzie prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wg procedury wynikającej z ustawy PZP
Plan zamówień publicznych 2018
Kategoria: Wiadomości przetargowe dodatkowe
Plan zamówień publicznych 2018
Plan zamówień publicznych 2019 r.
Kategoria: Wiadomości przetargowe dodatkowe
Plan zamówień publicznych 2019 r.
Plan zamówień publicznych 2020
Kategoria: Wiadomości przetargowe dodatkowe
Plan zamówień publicznych 2020
Plan zamówień publicznych na 2021 r.
Kategoria: Wiadomości przetargowe dodatkowe
Plan zamówień publicznych na 2021 rok
Plan zamówień publicznych na 2022 rok
Kategoria: Wiadomości przetargowe dodatkowe
Plan zamówień publicznych na 2023 rok
Kategoria: Wiadomości przetargowe dodatkowe