Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Po raz kolejny będziemy obchodzić Tydzień Zrównoważonego Transportu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem przewodnim: „Oszczędzaj energię”. Gmina Nawojowa włączy się w obchody ETZT 2023. Zachęcamy mieszkańców gminy do korzystania z alternatywnych form transportu (komunikacja rowerowa, piesza, publiczna).
Akcja informacyjna- uchwała antysmogowa, dostępne formy dofinansowania do wymiany kotłów
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Urząd Gminy Nawojowa, informuje, że na terenie gminy odbędzie się akcja informacyjna dotycząca ochrony powietrza. Do wszystkich mieszkańców gminy zostaną wysłane ulotki informacyjne o uchwale antysmogowej i dostępnych dofinansowaniach.
Informacja dla Przedsiębiorców
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wybrane przedsięwzięcia, zapraszamy do zapoznania się biuletynem, który co miesiąc ukazuje się na stronie EkoFinansowanie.
Zestawienie udziału Gminy Nawojowa w Programie „Czyste Powietrze” na dzień 30.06.2023r.
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
W ramach zawartego porozumienia z WFOŚIGW w Krakowie w Urzędzie Gminy w Nawojowej funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste Powietrze”.
Świadectwa charakterystyki energetycznej
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
28 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami właściciel lub zarządca budynku lub jego części będzie musiał przekazać nabywcy lub najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej przedmiotu transakcji (tj. budynku lub lokalu).
Podsumowanie wydarzenia „Posprzątaj z Nami Małopolskę! 2023”
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Gmina Nawojowa wzięła udział w wydarzeniu „Posprzątaj z Nami Małopolskę! 2023”. Wszyscy produkujemy śmieci, wszyscy chcemy też zadbać o to, by nasza mała Ojczyzna Nawojowa była piękna, przyjazna zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kondycji fizycznej i psychicznej, dlatego ważne byśmy potrafili zadbać o nią SAMI.
Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”.
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
„Posprzątaj z Nami Małopolskę! 2023”
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Zestawienie udziału Gminy Nawojowa w Programie „Czyste Powietrze” na dzień 31.03.2023r.
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
W ramach zawartego porozumienia z WFOŚIGW w Krakowie w Urzędzie Gminy w Nawojowej funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste Powietrze”.
Nabór wniosków w ramach PP Moja Woda (III edycja)
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” (III edycja). Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 03.08.2023 r. do wyczerpania środków.
Zapraszamy Mieszkańców Gminy Nawojowa na spotkanie informacyjne w ramach GMINNEGO PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO „CZYSTE POWIETRZE"
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Zapraszamy Mieszkańców Gminy Nawojowa na spotkanie informacyjne w ramach GMINNEGO PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO „CZYSTE POWIETRZE".
Program Ochrony Powietrza- harmonogram kontroli planowych w 2023r.
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
BEZPŁATNE BADANIE BUDYNKÓW KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Wspólnie zadbajmy o jakość powietrza w gminie Nawojowa
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
W gminie Nawojowa trwają kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Informacja dla Przedsiębiorców
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wybrane przedsięwzięcia, zapraszamy do zapoznania się biuletynem, który co miesiąc ukazuje się na stronie EkoFinansowanie.
Program JAWOR 2
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 03.10.2022 r. uruchomiony został nabór wniosków do programu pożyczkowego „JAWOR 2”.Program jest kontynuacją Programu “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie w latach 2016-2019. Program “JAWOR 2” dotyczy wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m2 oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.
Zestawienie udziału Gminy Nawojowa w Programie „Czyste Powietrze”
Kategoria: Artykuły dotyczące czystego powietrza
W ramach zawartego porozumienia z WFOŚIGW w Krakowie w Urzędzie Gminy w Nawojowej funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.