Gminny Ośrodek Kultury - 18 445-70-94

e-mail: gok@nawojowa.pl

www: gok.nawojowa.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej realizuje zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę i upowszechniania kultury, turystyki i sportu. Pracę edukacyjną prowadzi z dziećmi i młodzieżą skupionymi w zespołach artystycznych i sportowych. 

Dzieci i młodzież skupiona w zespole folklorystycznym Piecuchyswoją działalność rozpoczął w roku 1995. W repertuarze zespołu można zobaczyć tańce regionu Lachów Sądeckich, Górali Żywieckich, Pogórza Gorlickiego, Krakowiaka. Posiada programy oparte na tekstach pisarzy ludowych. Zespół ma przygotowane spektakle jak; “Kolędnicy” i “Jasełka”. Zespół prezentował się na przeglądach i festiwalach ogólnokrajowych: w Łowiczu, Bojanowie, Krakowie, Przemyślu oraz w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych “Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu. Zespół jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Folklorystycznego, festiwali i Sztuki Ludowej – C.I.O.F.F. – Sekcja Polska.


Natomiast dorośli mieszkańcy gminy Nawojowa lubiący taniec i śpiew skupieni są w zespole regionalnym Nawojowiacy, który powstał w roku 1993. Prezentuje tańce i śpiewy regionu Lachów Sądeckich. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na festiwalach krajowych.: Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Pyrzycach, Zdobywcą brązowej ciupagi na Międzynarodowym festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Zespołowi przygrywa kapela w składzie tradycyjnym: skrzypce prym, skrzypce sekund, basy, trąbka, klarnet. Zespól posiada w repertuarze spektakle i widowiska jak: “Ocepiny”, “Po kolędzie”, “Wesele” czy “Jasełka”.  Zespół jest członkiem C.I.O.F.F. Choreografem zespołu jest pani Zofia Skwarło.  GOKSiR posiada również w strukturach zespół sportowy, który skupia 80 osób w trzech kategoriach wiekowych: trampkarzy, juniorów i seniorów.

 

 

 

 

 

 

Grupa teatralno - taneczna Kołki prezentuje układy taneczne oparte na różnych technikach i stylach tańca nowoczesnego do muzyki mechanicznej. Zespół posiada przedstawienia słowno – taneczna jak: “Ale cyrk”, “Jawa czy sen”, “Sierotka Marysia i te sprawy”. Opiekę nad zespołami sprawuje pani Monika Bulińska.

GOK prócz stałych form upowszechniania kultury podejmuje działania w zakresie aktywności kulturalnej poprzez organizację konkursów i imprez kulturalnych.