Parafia Nawiedzenia Naświętszej Maryi Panny
33-335 Nawojowa 25

tel 018/44-57-142
msze św: 7:00, 9:00, 11:00, 12:15, 18:00
dni pow: 6:30, 18:00
Frycowa 7:30, 12:00
Czaczów 9:30, 11:30
"Co słychać w Nawojowej" PISMO PARAFIALNE - KWARTALNIK
red: Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej
tel. 0-18  445-71-42

Parafia powstała w 1325 roku. W dziejach naszej parafii sięgających XIV wieku obecny kościół jest trzecim z kolei. Niestety niewiele możemy powiedzieć o pierwszej świątyni. Druga z kolei wybudowana została w początkach XV wieku w stylu gotyckim, wykonana z drewna modrzewiowego. Jej wygląd dokumentują stare fotografie oraz rysunki m.in. Stanisława Wyspiańskiego. 24 XI.1892 Komitet Parafialny pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jakuba Żabeckiego podjął uchwałę o budowie większego murowanego kościoła. Poparcia udzielili Hr. Stadniccy, którzy byli kolatorami okolicznych kościołów i cerkwi. Projekt nowego kościoła wykonał Wł. Chorąży. Po czterech latach wytężonej pracy w dniu 22 sierpnia 1898 roku bp.tarnowski Ignacy Łoboz dokonał konsekracji nowego kościoła. Wyposażono go w liczne zabytki i dzieła sztuki przeniesione ze starej świątyni. Między innymi: renesansowy pomnik Piotra Nawojowskiego z 1593 roku, dwa barokowe ołtarze i ambonę, stacje drogi krzyżowej, liczne obrazy wotywne i sprzęt liturgiczny.W maju 1903 roku zamówiono we Lwowie dwa ołtarze boczne oraz główny w stylu neogotyckim. Niestety wybuch I wojny światowej nie pozwolił ukończyć dzieła i ołtarz Wielki pozostał jedynie w projekcie. W latach 1930-31 kościół otrzymał polichromię, którą zaprojektował Karol Polityński ze Lwowa. 

   

Po drugiej wojnie światowej kościół zmodernizowano wyposażając go w sieć elektryczną, ogrzewanie akumulacyjne, radiofonizację. Również w okresie duszpasterzowania ks. Stanisława Kruczka w kościele wykonano ołtarz główny wg projektu Zbigniewa Wzorka z Krakowa (1968r.) oraz zamontowano organy (1958r.), które kupiono od parafii św. Małgorzaty z Nowego Sącza. Przeprowadzono także remont z zewnątrz świątyni, uzupełniono tynki, pomalowano elewacje i położono betonowy chodnik wokół kościoła (1959r.).W czerwcu 1991 roku, kiedy proboszczem parafii został ks. Andrzej Dźwigaj przystąpiono do gruntownej restauracji ołtarzy i tablic epitafijnych. Zaprojektowano i wymalowano medaliony z przedstawieniem Papieża Jana Pawła II, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, oraz św. Maksymiliana Kolbe i bł. Faustyny. Prace te wykonał artysta konserwator mgr Józef Stanisław Stec z zespołem. W roku 1993 wykonany został nowy ołtarz główny wg projektu inż. Popławskiego z Krakowa. Znajduje się w nim przepiękny obraz włoski "Madonna z Dzieciątkiem" ofiarowany przez rodzinę Hr. Stadnickich, których doczesne szczątki spoczywają w krypcie pod kościołem. W latach 1995-1998 wieżę i dach kościoła poddano gruntownej restauracji, wymieniono również tynki zewnętrzne, a detal kamieniarski poddano konserwacji. Okalający kościół betonowy chodnik zamieniono na stylową kostkę brukową. Restauracji poddano również ogrodzenie. Z okazji Roku Jubileuszowego oraz na pamiątkę pobytu Ojca Świętego na ziemi sądeckiej parafianie ufundowali dwa nowe dzwony do kościoła: "Maryja" oraz "Ambroży". Odnowiony kościół wraz z otoczeniem wpisany został w 1993 roku do rejestru zabytków. 

   W Nawojowej 16.03.1899 roku urodziła się błogosławiona s.Julia Stanisława Rodzińska, beatyfikowana podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Sądecczyznę Stary Sącz 16 czerwiec 1999 rok. Jej dom rodzinny "organistówka" - znajduje się w pobliżu kościoła parafialnego w niezmienionym stanie, a obok niego klasztor s.dominikanek, które sprowadziła do Nawojowej rodzina Stadnickich.