Nabór osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze
Kategoria: Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej poszukuje do pracy osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby w ramach opieki wytchnieniowej
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Kategoria: Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego
Kategoria: Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę
Program „ Dobry start” od 1 lipca 2019r.
Kategoria: Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
W związku ze zbliżającą się datą (1 lipca 2019 r.) rozpoczęcia przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020), uprzejmie informujemy, że akty prawne regulujące ww. świadczenie, pozostają niezmienne, aktualne i obowiązujące.
Nabór osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze
Kategoria: Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej poszukuje do pracy osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Nawojowa
Nabór osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze
Kategoria: Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej poszukuje do pracy osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Nawojowa
Nabór osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze
Kategoria: Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej poszukuje do pracy osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Nawojowa
Nabór osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze
Kategoria: Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej poszukuje do pracy osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Nawojowa : Logopeda, Psycholog oraz Terapeuta Integracji Sensorycznej
PODSUMOWANIE REALIZACJI PODPROGRAMU 2017
Kategoria: Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej Organizacja Partnerska Lokalna Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
Wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób 60+
Kategoria: Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej przystępuje do udziału w projekcie „ Wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób 60+ w ramach Programu wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku, współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w okresie od kwietnia do listopada 2017 r.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Kategoria: Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nawojowej – budynek Urzędu Gminy Nawojowa pok. Nr 21 w każdy poniedziałek od 13:00 do 16:00 oraz każdą środę od 8:00 do 11:00